Porilaista pienpanimo-osaamista vuodesta 2015

Panimomme sijaitsee Porin Honkaluodossa. Oluen valmistuksen olemme aloittaneet keväällä 2016.
Keittokoko on 2000 litraa / keitto. Valmistamamme oluet ovat perinteisiä sekä myös kokeellisia oluita omalla tyylillämme.
Esimerkiksi palkittu Viikinäinen Vattu Mojito Sour Ale on jo kolmatta vuotta peräkkäin yksi Suomen suosituimmista hapanoluista.

Kaikki valmistamamme oluet ovat suodattamattomia, pastöroimattomia, lisäaineettomia ja vegaanisia.

 

osakeanti rocking bear brewers oy save our brewery!

Tällä osakeannilla jatketaan vuoden 2020 antia toistaiseksi tai siihen asti, kunnes annissa merkittäväksi asetetut 2000kpl B-osaketta on myyty. Pienpanimoon sijoittaminen ei ole sijoitus eläkepäivien viettoon osingoilla vaan ennemmin tukemista paikallista panimotoimintaa ja halua olla mukana sitä tekemässä, sekä olla osa panimomme yhteisöä.

 Rocking Bear Brewers oy

Panimomme on porissa toimiva olutta valmistava, markkinoiva ja myyvä pienpanimo. Yrityksemme arvoja ovat tuotteen ja palvelun laatu, paikallisuus, kotimaisuus ja asiakaslähtöisyys. Oluissamme kiinnitämme erityistä huomiota laatuun ja erityyppisiin makuihin. Valmistamamme oluet ovat perinteisiä sekä myös kokeellisia oluita omalla tyylillämme. Esimerkiksi palkittu Viikinäinen Vattu Mojito Sour Ale on jo neljättä vuotta peräkkäin yksi Suomen suosituimmista hapanoluista. Kaikki valmistamamme oluet ovat suodattamattomia, pastöroimattomia, lisäaineettomia ja vegaanisia.

Asiakkaat

Yhtiön pääasiakkaita ovat vähittäiskaupat, jotka vuonna 2018 muuttuneen alkoholilain myötä saivat luvan ottaa valikoimiinsa tilavuusprosentti 5.5% asti vahvuisia alkoholijuomia ja oluita. Suurin osa tilauksista toimitetaan itse suoratoimituksin, mutta toiminnan kasvaessa olemme päässeet valtakunnalliseen terminmaalijakeluun S-ryhmän sekä Keskon kanssa nämä ovat koko ajan kasvavat kanavat. Lisäksi myös Juomatalo Pikkulintu myy tuotteitamme juomatukun muodossa ympäri Suomea. Keskusliikkeiden terminaali toimitukset ja meidän hyvä myyntimies on saanut oluidemme kysynnän ja tunnettavuuden kasvamaan koko Suomessa Pääosa Panimon asiakaskunnasta sijaitsee Länsi-Suomessa, mutta vuoden aikana uusia asiakkuuksia on saatu avattua myös laajalti muualle Suomeen. Ravintola-asiakkaat ovat myös kasvava asiakaskunta, johon lisäkauppaa tuo Juomatalo Pikkulintu sekä maaliskuussa aloittanut myyntiedustaja. Valitettavasti tämä ravintolakauppa kuoli täysin maaliskuussa 2020, kuten myös tapahtumakauppa. Toivon mukaan ravintola – ja tapahtumamyynti palaa takaisin normaaliin kasvuun loppuvuodesta

OSAKEANNIN TAVOITTEET

Kahden viimeisen tilikauden liiketoiminnallisista ja tuotannollisista haasteista johtuen panimon kassavarat ovat lopussa ja oma pääoma on negatiivinen. Tällä jatketulla annilla on tarkoitus vahvistaa panimon oma pääoma positiiviseksi ja saada nykyiset velat kuitattua niin että vuoden 2021 aikana panimon toiminnan jatkuminen varmistetaan ja saadaan liiketoiminta kannattavalle pohjalle ja kasvuun.

Liiketoiminnan keskeiset tavoitteet vuonna 2021

Panimomme toimintavuosi 2020 oli tuotannon kasvattamisen vuosi Koronan aiheuttamista myynnin menetyksistä huolimatta. Valitettavasti laiterikot vaan söivät panimon myyntikatteen lähes nolla tasolle. Nämä ongelmat nyt lähes selätetty ja saamme tavaraa tölkkiin hitaammin, mutta varmemmin ja hävikki pienentynyt lähes nolla tasolle. Vielä loppuvuodesta se oli lähes 50%. Vuoden 2020 aikana valmistettiin oluita n. 24 000 litraa (2019: 19 000 litraa ja vuonna 2018 17 000 litraa). Vuonna 2020 tavoite oli kasvattaa myynnin volyymia niin, että valmistettava ja myytävä litramäärä ylittäisi 50 000 litran. Lopullinen valmistettu jäi tavoitteesta noin 25 000 litraa ravintola ja -tapahtumakaupan menetysten vuoksi. Jatkamme tuotteidemme yritysmyyntiä räätälöimällä yrityksille omia etikettejä. Etiketit voidaan toteuttaa joko yrityksen oman tai panimon käyttämän graafikon toimesta. Lainsäädännön muutos vuonna 2018 mahdollistaa tämän myyntikanavan aiempaa laajemman käytön. Oma etiketti vahvistaa parhaimmillaan yrityksen brändiä ja on osoittautunut myös erinomaiseksi ja erilaiseksi liikelahjaksi. Hyvien kontaktien avulla pystymme tekemään pieniäkin määriä yrityksille omalla etiketillä kustannustehokkaasti, joka palvelee paremmin yksityishenkilöiden tarpeita. Mahdollista on myös tapahtumien järjestämiseen osallistuminen, oluthanojen vuokraaminen ja oluen myynti juhlatilaisuuksiin. Kuten kaikki liiketoiminta, myös panimomme liiketoiminta sisältää riskejä, jotka voivat hidastaa tai kokonaan estää liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisen. Keskeisimmät riskit yllä mainitun kehityksen esteenä ovat liiketoiminnan rahoituksen turvaaminen, myynnin epäonnistuminen, tuotannon odottamattomat ongelmat, hintatason romahtaminen sekä henkilöriskit. Ja näitähän tässä on kahden viime vuoden aikana tullut, joten nyt osaamme niihin reagoida entistä nopeammin.

Panimomme lukuina

2018 2019 2020 2021 2022
valmistus 1000 l 19 23 24 50 60
liikevaihto 151 133 160 300 350
tulos -19 -60 -25 +5 +10
MERKINTÄOHJEET

Yhden B-osakkeen hinta tässä annissa on 150€

Osakkeiden merkitseminen suoritetaan lähettämällä sähköposti osoitteeseen kasper.toroska@rbb.fi Laita viestiin seuraavat tiedot
 • Merkittävien osakkeiden lukumäärä.
 • Osakkeiden maksajan nimi.
 • Osakkeiden omistajan nimi.
 • Osakkeiden omistajan Hetu/Y-tunnus.
 • Postiosoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.
Paluupostissa saat osakkeiden merkitsemisestä laskun ja maksettuasi sen olet lunastanut osakkeet. Merkintä katsotaan maksetuksi sillä hetkellä, kun merkintähinta on kokonaisuudessaan siirtynyt Yhtiön pankkitilille. Yhtiön hallituksella on yksinomainen oikeus merkintöjen hyväksymiseen. Jos hallitus ei hyväksy merkintää, palautetaan maksu kokonaisuudessaan. Osakkaille tarjoamme panimon myymälästä alennusta 10% kaikista ostoksista ja lisäksi järjestämme vuodessa 1-2 kertaa osakastapaamisen.

OSAKEANNIN EHDOT

Rocking Bear Brewers Oy:n hallitus on yhtiökokoukselta 6.2.2020 saamansa valtuutuksen nojalla päättänyt käynnistää osakeannin. Osakeannin ehdoista päätettiin, sen lisäksi mitä Osakeyhtiölaki ja Yhtiöjärjestys määräävät. Yhtiössä on kaksi (2) osakekantaa, A- ja B-osakkeet. A-osakkeet ovat hallituksen jäsenten hallussa. Yhtiöllä on merkinnän alkaessa kuusi (6) osakkeenomistajaa, joilla on yhteensä kymmenen tuhatta (10 000) kpl A-sarjan osaketta. B-osakkeita on edellisissä anneissa merkitty 4 004 kpl.‍ Osakkeiden merkintäoikeus ‍Osakkeita tarjotaan merkittäväksi yhtiön nykyisille osakkeenomistajille sekä yleisölle. Osakkeiden merkintähinta ja osakkeiden määrä ‍Uusien B-osakkeiden merkintähinta on 150 euroa / osake. Merkintähinta perustuu yhtiön hallituksen määrittämään osakkeen käypään arvoon. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Annissa tarjottavien osakkeiden kokonaismäärä on 2000 kappaletta. Annin toteutuessa kokonaan, yhtiön osakkeiden määrä on 10 000 kappaletta A-osaketta ja 6 004 kappaletta B-osakkeita. Mitä osakas saa?
 • olla mukana tukemassa paikallista pienpanimoa
 • 10% kassa-alennuksen panimolla kaikista tuotteista
 • olla mukana panimomme yhteisöä.
 • 1-2 kertaa vuodessa osakasillan, riippuen kokoontumisrajoituksista
 • liittyä panimon yhteiseen osakassivustoon Facebookissa
 • osakkailla myös mahdollisia muita etuja vuoden aikana
Osakkeiden merkintäaika ‍Osakeanti alkaa 10.2.2020 ja on voimassa toistaiseksi. Osakeanti päättyy kun kaikki merkittäväksi tarjotut 2000 B-osaketta on merkitty ja maksettu. Ylimerkintätilanteessa osakkeet allokoidaan ensin merkintäjärjestyksessä yhtiön nykyisille osakkaille, jonka jälkeen uusille osakkaille merkintöjen suhteessa. Osakeannin vähittäisehdot ja osakkaiden merkintä Johtuen yhtiön haastavasta taloudellista tilanteesta osakkeiden lopullinen merkintä vahvistetaan vasta kun annin vähittäisehdot täyttyvät. Mikäli asetetut vähittäisehdot eivät täyty voidaan jo tehdyt merkintämaksut palauttaa. Yhtiön on asettanut annin vähittäisehdoksi 30 B-osakkeen merkitsemisen 31.3.2021 mennessä. Maksaminen ‍Osakkeiden merkintämaksut tehdään Yhtiön ilmoittamalle pankkitilille. Yhtiön hallituksella on yksinomainen oikeus merkintöjen hyväksymiseen. Ylimerkintätilanteessa hallitus voi myös keskeyttää osakeannin. Osinko ‍B-osakkeella on oikeus osinkoon samassa suhteessa kuin A-osakkeilla. Yhtiökokous päättää vuosittain mahdollisesta osingonjaosta, yhtiön taloudellinen tilanne, investointi- ja rahoitustarpeet huomioon ottaen. Osaketta koskevat rajoitukset ‍B-osakkeet ovat merkitsijän haltuun tarkoitettuja sijoitusosakkeita. Osakkeella ei ole äänivaltaa yhtiökokouksessa. Mikäli osake siirtyy muulle kuin alkuperäiselle osakkeen merkitsijälle on siitä viipymättä ilmoitettava yhtiön hallitukselle. Muuta ‍Sijoittajalla on merkinnän yhteydessä velvollisuus ilmoittaa yhtiölle nimensä, henkilötunnuksensa, Y-tunnuksensa tai vastaavan virallisen tunnuksensa, sähköpostiosoitteensa sekä postiosoitteensa. Yhtiöllä on oikeus pyytää sijoittajalta (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) kaikkia välttämättömiä henkilöllisyyden todistamiseen tarvittavia asiakirjoja. Sijoittaja on vastuussa yhteystietojensa sekä mahdollista osingonmaksua varten ilmoitetun pankkitilin tietojen oikeellisuudesta. Sijoitus ei ole talletussuojan piirissä. Sijoitus ei ole pääomaturvattu.

Kauppa

Saimme ensimmäisten joukossa avattua panimomme yhteyteen myymälän. Myymälässämme voit käydä ostamassa itsellesi meidän tuotteitamme. Myymälän aukioloajat kannattaa tsekata Facebook-sivuiltamme.

Myymälä sijaitsee Porin Honkaluodossa, osoitteessa Kuriiriintie 12 B 10: Tampereen -ja Helsingintien risteyksestä kohti Pinomäkeä ensimmäinen tie oikealla ja toinen piha oikealla.    

Valmistamme myymälässä myös oluttölkkejä omalla etiketillä aina yhdestä kappaleesta ylöspäin. Ota yhteyttä ja suunnitellaan sinulle oma olut!

Ota yhteyttä

Kuriirintie 12 B 9

28430 PORI

kasper.toroska(at)rbb.fi

+358 44 2369 692